Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thần Khí Luyện Hồn

Đăng ngày: 01/01/2022

Tất cả bằng hữu đang sở hữu thần khí cấp 82 - 92 có thể tiến hành luyện hồn thần khí. Sau khi luyện hồn thần khí, ngoại hình của thần khí sẽ thay đổi, kèm theo đó là chỉ số thần khí sẽ gia tăng đáng kể.
Quý bằng hữu tới gặp NPC Âu Dã Vu (354,237) Tô Châu để tiến hành luyện hồn thần khí.

Quý bằng hữu cần đặt thần khí muốn luyện hồn vào giao diện, nguyên liệu để luyện hồn sẽ hiển thị ở giữa (như trong hình tại phần nguyên liệu) thần khí sau khi luyện hồn sẽ được hiển thị tại phần hiệu quả sau khi luyện hồn (như trong hình).

  • Nguyên liệu luyện hồn thần khí 82 cần: 5 Thần Binh Phù Cấp 1.
  • Nguyên liệu luyện hồn thần khí 92 cần: 5 Thần Binh Phù Cấp 2.

Trọng tẩy thần khí luyện hồn

  • Thần khí sau khi luyện hồn, nếu chỉ số chưa được như mong muốn, quý bằng hữu có thể đưa thần khí vào giao diện luyện hồn để trọng tẩy.
  • Nếu chỉ số thần khí đã đạt yêu cầu, quý bằng hữu có thể nhấp chọn dòng Thuộc tính sau khi thay đổi để lưu lại chỉ số thần khí được tẩy.
  • Nguyên liệu để tẩy thần khí 86 cần: 5 Thần Binh Phù Cấp 1.
  • Nguyên liệu để tẩy thần khí 96 cần: 5 Thần Binh Phù Cấp 2.