Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Kỹ năng sống

Đăng ngày: 24/12/2021

Lương thực luôn cần thiết đối với nhu cầu con người. Trong Thiên Long Bát Bộ, bằng hữu cần phải có kỹ năng sống, tự tạo nguồn cung lương thực cho chính bản thân mình.

Kỹ năng sống

 • Nấu nướng
  NPC liên quan: Đỗ Tử Phi ở Đại Lý [113,154], Lý Đại Chủy ở Lạc Dương [134,152], Trí Hoa ở Tô Châu [189,173].
 • Câu Cá
  NPC liên quan: Khương Ngư ở Lạc Dương [207,184], Mục Tử Lăng ở Đại Lý [103,157], Tưởng Bình ở Tô Châu [335,170].

  Các nơi câu cá theo cấp độ:
 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
  Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
 • Cấp 10: Thảo Nguyên.

Hái Thuốc

 • NPC liên quan: Nghiêm Bách Thảo ở Lạc Dương [216,308]. Mua Liềm hái dược ở các thành thị.
 • Các nơi hái dược theo cấp độ:
 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
 • Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
 • Cấp 10: Thảo Nguyên

Trồng trọt

NPC liên quan: Lưu Diệc Nông ở Lạc Dương [314,401]

 • Nơi có thể trồng trọt theo cấp độ:
 • Đại Lý: cấp 1 - 2 - 5 - 7 – 9
 • Lạc Dương: cấp 1 - 3 - 4 - 6 – 10
 • Tô Châu: cấp 1 - 2 - 5 - 8 - 9 – 10
 • Lâu Lan: cấp 7 - 8 - 9 - 10.

Khai khoáng

 • NPC liên quan: Tiết Đồng Chùy ở Lạc Dương [310,288].

Các nơi khai khoáng theo cấp độ:

 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
 • Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc Cấp
 • 10: Thảo Nguyên.