Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thái Cổ Thần Khí

Đăng ngày: 13/01/2022

Tất cả bằng hữu sở hữu Thần Khí 102 8 sao có thể tới NPC Tiêu Dao Tử tiến hành nâng cấp Thái Cổ Thần Khí.

 • NPC Tiêu Dao Tử (247,217) Phụng Minh Trấn.


Thượng Cổ Thần Khí Khai Mộng

 • Thượng Cổ Thần Khí cấp 102 đạt 8 sao mới có thể Khai Mộng, sau khi Khai mộng có thể tiếng hành Dục Linh Thần Khí tăng bậc Khí Linh. Bậc khí linh càng cao, thuộc tính Thượng Cổ Thần Khí càng lớn, còn được dùng kỹ năng [Tru Tiên Vạn Tượng].


Thượng Cổ Thần Khí Dục Linh

 • Thượng Cổ Thần Khí đã khai mộng có thể dùng Phục Hi Ngọc bồi dưỡng khí linh. Bậc khí linh càng cao, thuộc tính Thượng Cổ Thần Khí càng lớn. Khí Linh đạt bậc 20 có thể chú hồn thăng cấp thành Thái Cổ Thần Khí.
 • Khí Linh đạt bạc 2, 5, 10 sẽ mở 3 hồn vị Mệnh, Địa Thiên, có thể nạp khí hồn. Sau khi nạp khí hồn vào hồn vị, khi dùng kỹ năng [Tru Tiên Vạn Tượng] sẽ phát huy hiệu quả tương ứng với cấp hồn vị.

Chú Hồn Thượng Cổ Thần Khí

 • Chú hồn Thượng Cổ Thần khí là quá trình nâng cấp Thái Cổ Thần Khí, giúp tăng mạnh chỉ số Thần Khí.
 • Thượng Cổ Thần Khí đạt khí linh 20, có thể thông qua tính năng Chú Hồn để nâng cấp thành Thái Cổ Thần Khí.

Thần Khí Luyện Hồn

 • Luyện Hồn Thần Khí là quá trình thay đổi thuộc tính của Thần Khí, giúp các hằng hữu có thể tìm ra thuộc tính Thần Khí phù hợp với Môn Phái của mình.
 • Lưu ý: Sau khi thay đổi thuộc tính Thần Khí cần nhấp chọn Thuộc tính sau khi thay đổi, nếu không Thần Khí sẽ không thay đổi thuộc tính.

  Luyện Hồn Thần Khí cần Thần Binh Phù Cấp 3

Thay đổi ngoại hình Thần Khí

 • Thái Cổ Thần Khí (9 sao) có thể thông qua tính năng thay đổi ngoại hình Thần Khí, tùy ý đổi ngoại hình thần khí 13 môn phái. Thần Khí sau khi thay đổi ngoại hình sẽ giữ nguyên bảo thạch, điêu văn, cường hóa, tạc khắc... tất cả chỉ số của Thần Khí ban đầu.

Tru Tiên Vạn Tượng Nạp Khí Hồn

 • Tại giao diện Nhân Vật – Thần Khí, các hạ có thể nạp khí hồn cho kỹ năng Tru Tiên Vạn Tượng nếu thần khí đạt 8 sao và có khí linh các cấp là 2, 5 10.
 • Bước 1: Chọn thuộc tính Khí Hồn bên phải, sau đó nhấp Nạp.
 • Bước 2: Sau khi đã nạp Khí Hồn bên trái, các hạ có thể dùng 3 loại hồn ngọc: Mệnh, Địa, Thiên để nâng cấp Khí Hồn.
 • Cấp Khí Hồn càng cao, hiệu quả kỹ năng [Tru Tiên Vạn Tượng] càng lớn.