Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【Máy chủ Tung Sơn】ĐẠI TIỆC SINH NHẬT

Đăng ngày: 03/12/2022

Thời gian: từ 19h30 ngày 3/12/2022 đến hết ngày 10/12/2022.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại map train, boss, phụ bản sẽ drop nguyên liệu làm bánh sinh nhật.

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu làm bánh sinh nhật bao gồm: Sữa, Trứng Gà, Bột Mỳ, Nguyên Liệu Trang Trí, quý bằng hữu có thể tới NPC Lập Phồn tọa độ (212,325) Lạc Dương bà ấy sẽ gửi tặng quý bằng hữu Hộp Quà Sinh Nhật. Sau khi có Hộp Quà Sinh Nhật quý bằng hữu có thể dùng để đổi phần thưởng theo mốc hộp quà.

Mốc phần thưởng khi đổi hộp quà:
10 hộp: Miên Bố (Cấp 3) x20, Bí Ngân (Cấp 3) x20.
20 hộp: Miên Bố (Cấp 3) x40, Bí Ngân (Cấp 3) x40.
50 hộp: Ngọc Long Tủy x200, Xuyết Long Thạch Nguyên x100, Xuyết Long Thạch (Bạo) x100, Xuyết Long Thạch (Thương) x100.
100 hộp: Bảo Thạch Trác Khắc Phù x1, Ly Hỏa x50, Tinh Kim Thạch x50, Võ Học Tâm Đắc x50
150 hộp: Tử Kim Thạch x100, Cường Hóa Chí Tôn x50, Tử Vi Linh Phách x50, Phục Hi Ngọc x100.
200 hộp: Trứng Trân Thú Thần Viên, Siêu Cấp Trân Thú Hoàn Đồng Thiên Thư x5, Cao Cấp Căn Cốt Đan x50, Siêu Cấp Trân Thú Hoàn Đồng Quyển Trục x5.