Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẦN MỘC VƯƠNG ĐỈNH

Đăng ngày: 26/09/2023

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài luyện hóa độc trùng bách thảo, Thần Mộc Vương Đỉnh còn rất nhiều công dụng đang chờ các bằng hữu khám phá.

Bằng hữu đạt cấp độ trên 65 hoàn toàn có thể tham gia tính năng này!
Tại giao diện nhân vật, nhấp chọn vào hình chiếc đỉnh hướng mũi tên!

Phẩm chất Đơn dược và Kim Đơn

Thần mộc vương đỉnh có thể ngưng luyện Đơn Dược nhiều phẩm chất. Đơn Dược phẩm chất cao phải chờ hoàn thành ngưng luyện Đơn Dược cấp thấp mới có thể ngưng luyện. Số lương Đơn Dược ngưng luyện tăng theo phẩm chất. Mỗi loại Đơn Dược sau khi hoàn thành ngưng luyện sẽ tăng thể lực tương ứng Đơn Nhãn.

Dược trần và cách ngưng đơn
Để ngưng đơn cần có điểm Dược Trần, điểm Dược Trần có được khi sử dụng vật phẩm Thương Hạc Dược Phách.

 


Sau khi có điểm Dược Trần, các hạ tiến hành ngưng đơn, ngưng đơn 100% thành công, cấp ngưng đơn càng cao sẽ cần số điểm Dược Trần càng lớn.

  • Ở nhánh Càn Nguyên (Số 1 trên hình mình họa) khi tiến hành ngưng đơn sẽ ra tăng chỉ số thể lực
  • Ở nhánh Khôn Võ (Số 2 trên hình mình họa)  khi tiến hành ngưng đơn sẽ ra tăng chỉ số thuộc tính tấn công: Băng, Hỏa, Huyền, Độc

Khi Đơn Dược ngưng luyện đến Cửu Phẩm Thành Đan, có thể tiến hành Dung Hợp để ra tăng thêm chỉ số của nhánh Càn Nguyên - Thể Lực và Khôn Võ - Thuộc Tính Tấn Công. Tối đa dung hợp 10 lần.

Nguyên Liệu để dung hợp là: Càn Nguyên Kim Đơn và Khôn Võ Kim Đan

Chỉ số nhận được sau khi dung hợp


Nhận Dược Trần và Kim Đơn
- Dược trần bán tại Shop Đạo Cụ Hấp Dẫn và drop ở phụ bản trong game

- Càn Nguyên Kim Đơn và Khôn Võ Kim Đan bán tại shop Tiệm Đặc Sắc 1