Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Giám định trang bị

Đăng ngày: 24/12/2021

Khi sở hữu những vật phẩm trong Thiên Long Bát Bộ như y phục hay vũ khí chúng ta đều gặp những khái niệm rất quen thuộc "Chưa giám định" hay "Tư chất chưa được giám định". Như vậy  giám định vật phẩm là gì, lợi ích như thế nào?

Giám định chỉ số trang bị

Cấp độ phù có thể giám định các vật phẩm có cấp độ khác nhau:

 • Giám định cấp 1: dùng cho trang bị <= cấp 10
 • Giám định cấp 2: <= cấp 20
 • Giám định cấp 3: <= cấp 30
 • Giám định cấp 4: <= cấp 40
 • Giám định cấp 5: <= cấp 50
 • Giám định cấp 6: <= cấp 60
 • Giám định cấp 7: <= cấp 70
 • Giám định cấp 8: <= cấp 80
 • Giám định cấp 9: <= cấp 90
 • Giám định cấp 10: <= cấp 100
 • Giám định cấp 11: <= cấp 110
 • Giám định cấp 12: dùng cho trang bị <= cấp 120
 • Phù giám định từ 1-4 có thể mua tại các NPC trong thành.
 • Giám định từ 5 trở lên có thể mua tại khu vực bản đồ Nhĩ Hải, Võ Di, Liêu Tây (mở tự tìm đường và tìm NPC có chữ giám định).
 • Ngoài ra có thể mua trong Tiệm Nguyên Bảo.

Giám định tư chất trang bị

 • Mang vật phẩm có dòng giám định hồng cần giám định tìm gặp Đại Tông Sư Phong Hồ Tử ở [208;153] Lạc Dương, Đại Tông Sư Âu Dã Tử ở [355;234] Tô Châu.
 • Khi giám định xong, nếu tư chất của chúng chưa làm bằng hữu hài lòng thì bằng hữu có thể Tái Giám Định Trang Bị. Thao tác này yêu cầu cần phải có Kim Cương Sa hoặc Kim Cương Tỏa.


Khắc danh trang bị

 • Mang vật phẩm chưa chạm khắc tìm gặp Đại Tông Sư Phong Hồ Tử ở [208;153] Lạc Dương, Đại Tông Sư Âu Dã Tử ở [355;234] Tô Châu.


  Nguyên liệu cần: