Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Event] Đua Top Tài Phú

Đăng ngày: 24/01/2022
KHAI MỞ SỰ KIỆN ĐUA TOP TÀI PHÚ TẠI MÁY CHỦ QUÂN LÂM S1 
Thời gian :

• 6:00 ngày 24.01 đến 22:00 ngày 28.01 (Vietnam Time)
• 18:00 ngày 23.01 đến 10:00 ngày 28.01 (Central Time)

Thể lệ: Tính từ 6h ngày 24/01 đến 21h 59 phút 59 giây ngày 28/01 sẽ dựa trên BXH TOP Tài Phú chọn ra 10 bằng hữu có số bạc nạp cao nhất.
Lưu ý: Để đảm bảo tính công bằng cho người chơi, BQT sẽ reset BXH TOP Tài Phú.

Giải Thưởng TOP Tài Phú:
TOP 1: Ngọc Nhĩ Đóa VIP + Thời trang VIP + Thú Cưỡi VIP + Trân Thú VIP + Tiềm Năng Chân Đan (x80) + Tĩnh Tâm Thảo (x50).
TOP 2: Cường Hóa Quyển Trục 90 (x2) + Thời trang VIP + Tiềm Năng Chân Đan (x50) + Tĩnh Tâm Thảo (x30).
TOP 3: Thú Cưỡi VIP + Hạng Liên VIP 9 Sao + Tiềm Năng Chân Đan (x20) + Tĩnh Tâm Thảo (x12).
TOP 4: Cường Hóa Chí Tôn (x600) + Tiềm Năng Chân Đan (x12) + Tĩnh Tâm Thảo (x8).
TOP 5: Cường Hóa Chí Tôn (x400) + Tiềm Năng Chân Đan (x10) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).
TOP 6: Miên Bố Chí Tôn 10 (x10) + Bí Ngân Chí Tôn (x10) + Tiềm Năng Chân Đan (x8) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).
TOP 7: Miên Bố Chí Tôn 10 (x8) + Bí Ngân Chí Tôn (x8) + Tiềm Năng Chân Đan (x8) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).
TOP 8: Miên Bố Chí Tôn 10 (x6) + Bí Ngân Chí Tôn (x6) + Tiềm Năng Chân Đan (x8) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).
TOP 9: Miên Bố Chí Tôn 10 (x4) + Bí Ngân Chí Tôn (x4) + Tiềm Năng Chân Đan (x8) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).
TOP 10: Miên Bố Chí Tôn 10 (x2) + Bí Ngân Chí Tôn (x2) + Tiềm Năng Chân Đan (x8) + Tĩnh Tâm Thảo (x6).