Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[EVENT] Đua top Lực Chiến - Máy chủ Hoa Sơn

Đăng ngày: 05/05/2022
Thời gian: từ khi chính thức khai mở sever 07/05 tới 22h ngày 17/05/2022
Thể lệ: tới thời điểm kết thúc sự kiện sẽ dựa trên BXH TOP Lực Chiến để tính TOP.

Giải Thưởng:
Top 1: Thời trang Tinh Trầm Liệt Dã (Vĩnh viễn, có thuộc tính) + Trân Thú Chúc Dẫn Thương Minh Đời 8 (tư chất 3288) + 30 Tiềm Năng Chân Đan + 20 Tĩnh Tâm Thảo + 600 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.
Top 2: Thú cưỡi Hồng Quang Kim Dực (Vĩnh viễn, có thuộc tính) + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 12 Tĩnh Tâm Thảo + 450 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.
Top 3: 10 Tiềm Năng Chân Đan + 6 Tĩnh Tâm Thảo + 300 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.
Top 4-10: Hồng Ngọc Bảo Thạch (cấp 5) x2 + 100 Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.