Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Đúc lại thuộc tính trang bị thủ công

Đăng ngày: 11/05/2022

Những bằng hữu sở hữu trang bị cấp 80 và đạt 8 sao trở lên, quý bằng hữu có thể tới NPC Châu Phong (364,246) tại Tô Châu để tiến hành đúc lại thuộc tính trang bị thủ công.

Đúc lại thuộc tính trang bị thủ công

  • Tại giao diện đúc lại thuộc tính trang bị thủ công, quý bằng hữu cần đặt trang bị 8 sao vào trong giao diện.
  • Sau khi đúc lại, số dòng và loại thuộc tính trang bị không thay đổi. Nhưng có xác suất nhất định tăng cấp sao trang bị.
  • Khi đúc lại, cường hóa, điêu văn, tinh thông, bảo thạch, tư chất trang bị vẫn giữ nguyên.
  • Mỗi khi đúc thất bại, trang bị sẽ được gia tăng thêm 0,5% tỉ lệ thành công cho lần tiếp theo.
  • Lưu ý: Khi đúc bằng nguyên liệu cố định, trang bị sẽ khóa, nguyên liệu không cố định, trang bị sẽ không khóa.
  • Nguyên liệu để đúc lại thuộc tính trang bị là Tử Kim Thạch.

Phân giải trang bị

  • Trang bị cấp 80 trở lên đạt 8, 9 sao có thể tới NPC Châu Phong, ông ấy sẽ giúp bằng hữu phân giải trang bị, sau khi phân giải trang bị quý bằng hữu sẽ nhận được Tử Kim Thạch.
  • Nếu trang bị đã sử dụng Tử Kim Thạch đúc lại thuộc tính trang bị thủ công, sau khi phân giải sẽ nhận được một nửa nguyên liệu Tử Kim Thạch dùng để đúc.