Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Tính năng Võ Hồn

Đăng ngày: 23/01/2022

Để đạt đến cảnh giới võ học thượng thừa, người dụng võ không chỉ cố công rèn luyện mà còn phải biết hòa nhập tâm tưởng với "hồn" trong võ học... Chí Tôn Võ Hồn chính là món kỳ vật ẩn chứa "hồn" và tinh hoa của tất cả các loại tuyệt học trên thế gian.

Làm sao để có Võ Hồn?

 • Quý bằng hữu có thể sở hữu Võ Hồn thông qua phụ bản Sào Huyệt Của Phỉ tại NPC Tiền Hoành Vũ (132,259) Tô Châu.
 • Võ Hồn được Cát Vinh nắm giữ được chia thành hai loại mang tên Ngự Dao Bàn và Lưu Ly Diễm, chúng có hình dạng bé nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại và ẩn chứa rất nhiều điều huyền bí.


Tăng cấp võ hồn

 • Võ Hồn không hưởng kinh nghiệm từ chủ nhân qua việc đánh quái mà chỉ có được kinh nghiệm khi bằng hữu sử dụng Linh Hồn Toái Phiến. Linh Hồn Toái Phiến bao gồm 3 loại: Xích (tăng 300 điểm), Tranh (tăng 400 điểm), Hoàng (tăng 500 điểm).

  Để có được Linh Hồn Toái Phiến, bằng hữu cần tiêu diệt tất cả quân cờ tại phụ bản Trân Long Kỳ Cuộc.

Lĩnh hội kỹ năng cho Võ Hồn khi đã tăng cấp

 • Khi Võ Hồn đạt đến các mức cấp độ 40; 70 và 90, bằng hữu hãy đến tìm Vô Nhai Tử (139,197) Đại Lý để học kỹ năng cho Võ Hồn.
 • Kỹ năng của Võ Hồn có thể Tẩy đi bằng Ức Hồn Thạch.

Đẳng cấp hợp thành Võ Hồn là gì?

 • Tương truyền Võ Hồn mang đẳng cấp hợp thành càng cao thì càng to lớn và sức mạnh càng vượt bậc. Song song đó, đẳng cấp hợp thành có ảnh hưởng rất lớn đến thuộc tính của Võ Hồn, đẳng cấp hợp thành bao nhiêu thì bằng hữu có thể mở được bấy nhiêu khung thuộc tính.
 • Quý bằng hữu có thể dùng Võ Hồn nguyên liệu là Võ Hồn cùng cấp để hợp lên Võ Hồn cấp cao hơn.
 • Đặc biệt, ngoại hình của Võ Hồn cũng phụ thuộc vào đẳng cấp hợp thành. Khi bằng hữu hợp thành Võ Hồn đến đẳng cấp 5 và 10, Võ Hồn của các vị sẽ mang hình dạng tuyệt đẹp và cực kỳ tỏa sáng. Tuy nhiên hiện nay, đẳng cấp hợp thành cao nhất của Võ Hồn chỉ ở mức 7.
 • Để hợp thành đẳng cấp cho Võ Hồn, bằng hữu phải có một Võ Hồn khác cùng cấp độ với Võ Hồn cần hợp thành (không phân biệt loại cường lực hay nội lực). Mang hai Võ Hồn này đến tìm Vô Nhai Tử, ông ta sẽ giúp bằng hữu hợp thành.
 • Sau khi hợp thành, kỹ năng Võ Hồn hoàn toàn không thay đổi.
 • Lưu ý: Khi bằng hữu hợp thành lên 5, Võ Hồn của các vị sẽ tự sinh thành một loại tương tính hay còn gọi là Cầm Tinh của Võ Hồn.
 • Võ Hồn có thể cầm tinh 4 loại: Phong, Địa, Thủy, Hỏa. Các loại tương tính có mối tương quan sâu sắc như sau: Phong khắc Địa, Địa khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Phong và chúng sẽ tương khắc rất rõ rệt khi các bằng hữu giao chiến.

Mở khung thuộc tính cho Võ Hồn

 • Võ Hồn khi chưa hợp thành đẳng cấp sẽ được mặc định là đang ở cấp 1. Chúng sẽ tự mang một khung thuộc tính mở rộng và 1 dòng thuộc tính mở rộng.
  Khi bằng hữu hợp thành lên 1 cấp, Võ Hồn sẽ có thể mở thêm 1 khung thuộc tính mở rộng. Và trong lúc này, bằng hữu phải dùng một loại tiễn đặc biệt mới có thể mở khung thuộc tính, tiễn này có tên là Phá Thiên Tiễn, mang loại tiễn này tìm đến Vô Nhai Tử, ông ta sẽ giúp các vị mở khung thuộc tính.

Học thuộc tính mở rộng cho Võ Hồn

 • Sau khi mở khung thuộc tính, bằng hữu phải có các loại Sách Thuộc Tính Võ Hồn thì mới có thể tìm đến Vô Nhai Tử nhờ ông ta giúp các vị mở rộng các dòng thuộc tính trên Võ Hồn. Sách Thuộc Tính bao gồm 16 quyển và được chia thành 4 loại khác biệt:
  - Sách thuộc tính kháng.
  - Sách thuộc tính công kích.
  - Sách thuộc tính giảm kháng.
  - Sách thuộc tính giảm kháng giới hạn. • Sau khi sử dụng sách, bằng hữu sẽ có thêm dòng thuộc tính mở rộng. Để thăng cấp thuộc tính, bằng hữu cần có Nhuận Hồn Thạch tương ứng. Nhuận Hồn Thạch có tất cả 4 loại như: Ngự, Kích, Phá, Bạo. • Loại thạch này tối đa có thể nâng tới cấp 7, để hợp thành Nhuận Hồn Thạch, các hạ cần tới gặp Võ Đồng, cậu ấy sẽ giúp các hạ hợp thành Nhuận Hồn Thạch.
  Tại giao diện bên trái quý bằng hữu chọn loại Nhuận Hồn Thạch cần hợp, sau đó nhấp chọn đồng ý để tiến hành hợp Nhuận Hồn Thạch.
  Lưu ý: Giao diện bên trái là dùng Nhuận Hồn Thạch dưới 1 cấp để hợp lên Nhuận Hồn Thạch cấp cao hơn.
  Giao diện bên phải là dùng Nhuận Hồn Thạch cấp 1 hợp lên tất cả các Nhuận Hồn Thạch cấp cao.

Thăng cấp thuộc tính mở rộng Võ Hồn

 • Võ Hồn sau khi học sách thuộc tính mở rộng, quý bằng hữu có thể tiến hành thăng cấp tại NPC Vô Nhai Tử (139,197) Đại Lý, quý bằng hữu cần đặt Võ Hồn vào giao diện thăng cấp, sau đó chọn thuộc tính cần nâng cấp và đưa nguyên liệu tương ứng vào để thăng cấp.