Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Tính năng May Mặc

Đăng ngày: 31/12/2021

Học may mặc xong có thể tận dụng nguyên liệu thực vật cộng thêm lông thú để chế tạo dụng cụ phòng bị. Tính năng may mặc tối đa có thể chế tạo trang bị đạt tới 9 sao.
Lưu ý: Level nhân vật chế tạo trang bị dưới cấp 90 tối đa sẽ chế tạo được trang bị dưới 9 sao, trên cấp 90 tối đa sẽ chế tạo được trang bị 9 sao.
Điều khiện học kỹ năng may mặc: Cấp độ người chơi đạt 50.

Học may mặc kỹ năng
Sau khi đạt cấp độ 50, quý bằng hữu có thể tới NPC Phù Mẫn Chi (287,310) Lạc Dương để tiến hành học may mặc kỹ năng.


May mặc
Tại giao diện kỹ năng sống quý bằng hữu có thể chọn kỹ năng may mặc để tạo ra những trang bị phòng cụ cực độc đáo.

Nguyên liệu cần

  • Nguyên liệu may mặc

Có thể thông qua kỹ năng trồng trọt để tạo ra nguyên liệu may mặc.

  • Nhận Cách

Thông qua map train dã ngoại, quý bằng hữu sẽ nhặt được những nguyên liệu có thể dùng để gia công nhận cách.

Có thể thông qua kỹ năng gia công nguyên liệu học tại NPC Phùng Chú Thiết (251,314) Lạc Dương để tiến hành gia công.

  • Bố Phiến
    Thông qua map train dã ngoại, quý bằng hữu sẽ nhặt được những nguyên liệu có thể dùng để gia công bố phiến.
  • Đả tạo đồ

Quý bằng hữu có thể mua tại Shop Kim Nguyên Bảo hoặc mua tại NPC trong thành thị.

Phối phương may mặc
Phối phương may mặc quý bằng hữu có thể mua tại NPC Phù Mẫn Chi (288,310) Lạc Dương, mua tại Chưởng Môn trong môn phái hoặc có thể mua tại thành thị bang hội.