Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Tính năng Công Nghệ

Đăng ngày: 31/12/2021

Trang bị trong Thiên Long Bát Bộ rất đa dạng, đặc biệt là tính năng Công Nghệ, chế tạo đồ bằng khoáng sản, tối đa có thể chế tạo trang bị lên tới 9 sao.
Lưu ý: Level nhân vật chế tạo trang bị dưới cấp 90 tối đa sẽ chế tạo được trang bị dưới 9 sao, trên cấp 90 tối đa sẽ chế tạo được trang bị 9 sao.
Quý bằng hữu tới gặp NPC Long Tam Thiếu (159,285) Lạc Dương để học kỹ năng công nghệ.


Tai giao diện kỹ năng sống, chọn tính năng Công Nghệ để chế tạo trang bị bằng khoáng sản.


Nguyên liệu cần: Khoáng thạch, luyện ngọc, đả tạo đồ tương ứng với cấp trang bị.

  • Khoáng thạch quý bằng hữu có thể học kỹ năng đào khoáng tại NPC Tiết Đồng Chuy (307,289) Lạc Dương.

  • Luyện ngọc có thể thông quá tính năng gia công nguyên liệu để chế tạo tại NPC Phùng Chú Thiết (251,314) Lạc Dương.

    Nguyên liệu gia công luyện ngọc có thể thông qua các map train dã ngoại nhặt những vật phẩm nguyên liệu gia công, hoặc quý bằng hữu có thể mua tại Tiền Trang thông qua shop Thương điếm tặng điểm tại NPC Tôn Tiến Bảo (64,61) Tiền Trang.

    Phối phương Công Nghệ
    Quý bằng hữu có thể mua những phối phương cấp thấp tại NPC Long Tam Thiếu (157,285) Lạc Dương, Chưởng Môn tại môn phái hoặc có thể mua tại NPC trong thành thị bang hội.