Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thông tin drop Quân Lâm Thiên Hạ

Đăng ngày: 26/12/2021

Drop BOSS

BOSS VIP: Nguyên liệu tinh thông, võ học tâm đắc, mật tịch tàn trang, bảo thạch (cấp 4), bảo thạch (cấp 5), thông thiên linh đan, nl võ hồn, nl long văn, chú văn, cường hóa chí tôn, thiên cang cường hóa lộ, YQ 80 13 phái, miên bố 1, bí ngân 1, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, cao cấp bảo thạch hợp thành phù, nguyên liệu long văn, nguyên liệu võ hồn, tĩnh tâm thảo..v.v…

BOSS Bảo Tàng Động T1 - T5: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v…

BOSS Yến Vương Cổ Mộ T1- T9: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v…

Tần Hoàng Địa Cung T1 - T4: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4)..v.v…(Chưa Mở)

BOSS Môn Phái: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v…

BOSS Ma Nhai Động (Công Hồn Ảnh Thượng): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v…

BOSS Hỗn Giang Long (Kính Hồ): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, huyền binh thạch, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), điêu trác phù, long châu đổi giao long, BT YQ tâm pháp thứ 7, SCHTP, dược trần, Kim Tàm Ti.

BOSS Huyền Vũ Đảo (Mãng Cổ Chu Cáp, Mãng Độc Chu Cáp): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v...

BOSS Thương Sơn (Huyền Kích Kim Cang): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v...

BOSS Thảo Nguyên (Bạch Minh Khởi): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần, SCHTP..v.v...

BOSS Võ Di (Băng Yêu): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, huyền binh thạch, điêu trác phù, tân mãng thần phù (cấp 7), long văn ngọc linh, căn cốt đan, hàn băng tinh tiết, NL long văn, cổ thư tàn hiệt, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần, SCHTP..v.v...

BOSS Xí Nga Vương (Ngân Ngai Tuyết Nguyên): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, trứng xí nga vương, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần, SCHTP, Kim Tàm Ti..v.v..

BOSS Long Quy (Thánh Thú Sơn): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, trứng long quy, bảo thạch (cấp 3), kỳ vật, dược trần, SCHTP, Kim Tàm Ti..v.v…

BOSS Thúc Hà Cổ Trấn (Sương Ảnh): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), dược trần..v.v…

Cạnh Kỹ Trường (Bảo rương):  tĩnh tâm thảo, bảo thạch (cấp 4), minh chủ đồng yêu đái, trang bị môn phái..v.v…           

Boss Cạnh Kỹ Trường: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, long văn ngọc linh, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu võ hồn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4).


Drop Phó Bản

Thủy Lao: 

 • Quái: Kỳ vật bán lấy vàng.
 • Tướng: 15 Đóa mai khôi.

Trân Long Kỳ Cuộc:

 • Quái: Dược trần, linh hồn toái phiến.
 • Boss: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, dược trần, long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, (Đối với BOSS từ level 84 trở lên sẽ có): bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4)..v.v…

Lâu Lan Tầm Bảo:

 • Quái: Dược trần.
 • BOSS: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, dược trần, long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4)..v.v…

Q 123 Tô Châu: 

 • Quái: Kỳ vật bán lấy vàng.
 • Quái Q2: Kim Tàm Ti
 • BOSS: Thiên cang cường hóa,trang bị môn phái, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, thần binh phù (cấp 3), (boss 9x trở lên) sẽ có: huyền binh thạch, bảo thạch (cấp 3).
 • BOSS Q3: Tân mãng thần phù (cấp 7), loạn phỉ mật hàm, (đối với BOSS từ level90 trở lên sẽ có): bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), trang bị môn phái, võ hồn.

Q123 Lâu Lan:

 • BOSS Q1 2: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, thần binh phù (cấp 3), bảo thạch (cấp 3).
 • BOSS Q3: bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), (đối với Boss cấp 88 trở lên) sẽ có: Tân Mãng Thần Phù (Cấp 7), võ hồn.

Sát Tinh: Thiên canh cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, bảo thạch (cấp 3), căn cốt đan.

Bình Thánh Kỳ Trận (Dễ): Thiên canh cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, ngọc long tủy, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4).(Chưa Mở)

Bình Thánh Kỳ Trận (Khó): Thiên canh cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, ngọc long tủy, bí tịch tuyệt học, võ học tâm đắc, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4).(Chưa Mở)

Diệt Phỉ Kính Hồ: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, dược trần, long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), tân mãng thần phù (cấp 7) (quái 9x trở lên)..v.v…

Đoạt Mã Bảo Tặc: Bí kíp pet.

Túc Cầu: Kỳ vật, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: Tân Mãng Thần Phù (Cấp 7)

BOSS Túc Cầu: Thiên cang cường hóa, tử vi linh phách, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, dược trần, long văn ngọc linh, CCHTP, linh hồn toái phiến, cường hóa chí tôn, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), (quái 9x trở lên) sẽ có: tân mãng thần phù (cấp 7).

Dã Trư Thánh Thú Sơn: Thiên canh cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, bí kíp pet cao cấp, linh thú đan, căn cốt đan, bí kíp pet thường, tung tích dã trư vương, (đối với boss 9x trở lên) sẽ có: bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4).

Ác Tặc: Kỳ vật, thiên canh cường hóa, kim cương sa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: bảo thạch (cấp 3), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù..v.v….

Ác Bá:  Kỳ vật, thiên canh cường hóa, kim cương sa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, bí tịch 35 và yếu quyết 45 65 13 môn phái, (đối với quái 9x trở lên) sẽ có: bí tịch yếu quyết 80 các phái..v.v….

Yến Tử Ô: Thiên cang cường hóa,trang bị môn phái, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, (đối với boss từ 9x trở lên) sẽ có: bảo thạch (cấp 3), điêu trác phù - Boss Mộ Dung Phục: Bí kíp lạc mã tiễn, bí kíp hình ảnh bất ly, hàn băng tinh tiết. (đối với Boss Mộ Dung Phục cấp 90 trở lên) sẽ có: Mật tịch tàng trang, tân mãng thần phù (cấp 7), bảo thạch (cấp 4).

Lang Hoàn Phục Địa: Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, võ học tâm đắc, ngọc long tủy, bảo thạch (cấp 4), bí tịch tuyệt học, (đối với boss cuối) sẽ có: CCHTP, bảo thạch (cấp 5).(Chưa Mở)

Phiêu Miêu Phong (sơ chiến): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, nguyên liệu thần khí, phục hi ngọc, thần binh phù (cấp 3), tàn khuyết thần tiết, tụ linh thạch, nữ oa thạch, nữ oa thần thạch, bảo thạch (cấp 3), bảo thạch (cấp 4), huyền thiên hàn ngọc, (đối với Boss Lý Thu Thủy) sẽ có: SCHTP.

Phiêu Miêu Phong (khiêu chiến): Thiên cang cường hóa, miên bố toái phiến, bí ngân toái phiến, phục hi ngọc, nguyên liệu thần khí, thần binh phù (cấp 3), tàn khuyết thần tiết, tụ linh thạch, nữ oa thạch, nữ oa thần thạch, ngọc (cấp 4), huyền thiên hàn ngọc, (đối với Boss Lý Thu Thủy sẽ có: CCHTP, ngọc cấp 5.


Thời gian Boss ra tính từ thời điểm Boss chết theo thời gian hệ thống trong game:

 • Boss YVCM Phút 00 hàng giờ.
 • Boss Bảo Tàng Động phút 30 hàng giờ.
 • Boss Môn Phái các giờ chẵn phút thứ 15.
 • Xí Nga Vương phút thứ 15 và 45 hàng giờ.
 • Boss Thúc Hà Cổ Trấn + Ma Nhai Động các giờ lẻ phút 15.
 • Trừ khung giờ 20h - 21h59 sẽ không có boss và không thể tham gia phụ bản.