Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【Máy chủ Tung Sơn】Lễ Hội Giáng Sinh

Đăng ngày: 14/12/2022

Thời gian: Từ 6h sáng ngày 17/12 - hết ngày 31/12.

 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại map train 9x, map train Thương Ngô Bí Cảnh, Phó Bản, Boss sẽ drop vật phẩm Vớ Giáng Sinh, mang Vớ Giáng Sinh về nộp tại NPC Người Tuyết quý bằng hữu sẽ được tích lũy mốc quà Giáng Sinh Cá Nhân.
 • Ngoài ra Người Tuyết sẽ tích lũy số điểm Vớ Giáng Sinh của toàn bộ Server, khi đạt đến mốc tích lũy nhất định, toàn Server sẽ nhận được thưởng tích lũy Vớ Giáng Sinh.

 

Mốc quà Giáng Sinh cá nhân:

 • Mốc 1: Miên Bố (Cấp 3) x20, Bí Ngân (Cấp 3) x20, Phiếu Đổi Bảo Thạch (Cấp 4) x2, Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa x100.
 • Mốc 2: Miên Bố (Cấp 3) x40, Bí Ngân (Cấp 3) x40, Võ Học Tâm Đắc x100, Tinh Kim Thạch x250.
 • Mốc 3: Hồng Ngọc Bảo Thạch (Cấp 4) x1, Kim Tàm Ti x200, Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x100, Tử Vi Linh Phách x100.
 • Mốc 4: Tiềm Năng Chân Đan x5, Tĩnh Tâm Thảo x5, Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x150, (Mảnh) Giày Giáng Sinh Vui Vẻ x150.
 • Mốc 5: Tiềm Năng Chân Đan x10, Tĩnh Tâm Thảo x10, Tử Vi Linh Phách x100, (Mảnh) Giày Giáng Sinh Vui Vẻ x200.
 • Mốc 6: Tiềm Năng Chân Đan x15, Tĩnh Tâm Thảo x15, Tử Vi Linh Phách x150, (Mảnh) Giày Giáng Sinh Vui Vẻ x250.

Mốc Quà Giáng Sinh Toàn Server:

 • Mốc 1: Nhuận Hồn Thạch-Ngự (Cấp 3) x1, Nhuận Hồn Thạch-Kích (Cấp 3) x1, Nhuận Hồn Thạch-Phá (Cấp 3) x1, Nhuận Hồn Thạch-Bạo (Cấp 3) x1.
 • Mốc 2: Bảo Thạch Trác Khắc Phù x1, Phiếu Đổi Bảo Thạch (Cấp 4) x3, Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù x5, Cao Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù x1.
 • Mốc 3: Mảnh Giày Giáng Sinh Vui Vẻ x50, Tử Kim Thạch x200, Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x100, Tử Vi Linh Phách x50.
 • Mốc 4: Mảnh Giày Giáng Sinh Vui Vẻ x100, Hồng Ngọc Bảo Thạch (Cấp 4) x1, Tiềm Năng Chân Đan x5, Tĩnh Tâm Thảo x5.