Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[EVENT] Truy Tìm Đệ Nhất Trân Thú - Máy Chủ Hoa Sơn

Đăng ngày: 05/05/2022
Thời gian: từ khi open server tới 22h ngày 17/05/2022.

Thể lệ: tất cả Trân Thú quý bằng hữu thu phục được, sau đó mang đi sinh sản tại NPC Vân Phi Phi (170,237) Tô Châu.
1. Trân Thú phải là Trân Thú tư chất Trác Việt trở lên.
2. Mỗi tài khoản facebook chỉ được đăng 1 bài tham gia sự kiện, thứ tự xếp hạng sẽ lấy tư chất từ cao tới thấp.
3. Sau khi sinh sản xong quý bằng hữu vui lòng chụp lại ảnh Trân Thú kèm tên nhân vật và đăng lên Hội Quán Thiên Long Quân Lâm Thiên Hạ với nội dung như sau:
Đệ Nhất Trân Thú + tên nhân vật.

Phần thưởng:
TOP 1: Trân Thú Chúc Dẫn Thương Minh Đời 7 (tư chất 2888) + 5000 Kim Nguyên Bảo.
TOP 2: 3000 Kim Nguyên Bảo.
TOP 3: 2000 Kim Nguyên Bảo.