Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

[Event] Đệ Nhất Trân Thú

Đăng ngày: 28/12/2021

Trân Thú trong Thiên Long Bát Bộ chưa bao giờ là chủ đề hết nóng, nay còn nóng hơn vì sự kiện Đệ Nhất Trân Thú đang diễn ra tại Thiên Long Quân Lâm Thiên Hạ.

Quý bằng hữu hãy tham gia sự kiện Đệ Nhất Trân Thú từ ngày 31/12 để sở hữu Trân Thú cực vip tại Thiên Long Quân Lâm Thiên Hạ.

Thời gian: Từ 19h30 ngày 31/12 tới 22h ngày 10/1.


Thể lệ: quý bằng hữu thu phục trân thú tại Huyền Vũ Đảo hoặc Thánh Thú Sơn sau đó mang đi sinh sản tại NPC Vân Phi Phi (170,237) Tô Châu.

1. Trân Thú tham gia sự kiện phải là Trân Thú được thu phục ở Huyền Vũ Đảo hoặc Thánh Thú Sơn.
2. Trân Thú phải là Trân Thú nội công, tư chất Trác Việt trở lên và chưa nâng ngộ tính.
3. Để tránh spam hội quán, mỗi tài khoản facebook chỉ được đăng 1 bài tham gia sự kiện, thứ tự xếp hạng sẽ lấy tư chất từ cao tới thấp.
4. Sau khi sinh sản xong quý bằng hữu vui lòng chụp lại ảnh Trân Thú kèm tên nhân vật và đăng lên Hội Quán Thiên Long Quân Lâm Thiên Hạ với nội dung như sau:
Đệ Nhất Trân Thú + tên nhân vật + môn phái.

Link hội quán: https://www.facebook.com/groups/tlbb.quanlamthienha

TOP 1: Trân Thú VIP Hiếm + 5000 Kim Nguyên Bảo.
TOP 2: 3000 Kim Nguyên Bảo.
TOP 3: 2000 Kim Nguyên Bảo.